Protokół Nr LXXIII/2023 z LXXIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 20 czerwca 2023 r.

 

Protokół Nr LXXIII/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:40:11