Protokół Nr LXXIV/2023 z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 27.06.2023 r.

 

Protokół Nr LXXIV

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:41:47