Protokół Nr LXXV/2023 z LXXV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 14.07.2023 r.

 

Protokół Nr LXXV/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:42:27
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 15-11-2023 10:43:26