Protokół Nr LXXVI/2023 z LXXVI sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 21.07.2023 r.

 

Protokół Nr LXXVI/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:44:46