Protokół Nr LXXVIII/2023 z LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 11.09.2023 r.

 

Protokół Nr LXXVIII/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:48:07