Protokół Nr LXXX/2023 z LXXX sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 10.10.2023 r.

 

Protokół Nr LXXX/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 20-12-2023 9:48:29