Protokół Nr LXXXIII/2023 z LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu12.12.2023 r.

 

Protokół Nr LXXXIII/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:42:43
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-03-2024 8:43:45