Protokół Nr LXXXIV/2023 z LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 28.12.2023 r.

 

Protokół Nr LXXXIV/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:44:59