Protokół Nr LXXXV/2024 z LXXXV sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 10.01.2024 r.

 

Protokół Nr LXXXV/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:46:06