Protokół Nr LXXXVI/2024 z LXXXVI sesji Rady Mieskiej w Gołdapi odbytej w dniu 2.02.2024 r.

 

Protokół Nr LXXXVI/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:47:17