Protokół Nr LXXXVII/2024 z LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbytej w dniu 26.02.2024 r.

 

Protokół Nr LXXXVII/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:48:03