Protokół Nr LXXXVIII/2024 z LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7.03.2024 r.

 

Protokół z LXXXVIII/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 8:48:43