Karty informacyjne STRUGA S.A.

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 3/2012

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 08, 20 01 25.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.2.2012

8

Dokument wytworzył

STRUGA Spółka Akcyjna, Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo

9

Data dokumentu

31.01.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Paweł Łapiński Prezes Zarządu

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.01.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

struga@struga.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.02.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

 

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 4/2012

2

Rodzaj dokumentu

Rejestr

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 08, 20 01 25

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.2.2012

8

Dokument wytworzył

Beata Skok inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

9

Data dokumentu

07.02.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Jacek Morzy Zastępca Burmistrza

11

Data zatwierdzenia dokumentu

07.02.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

bip@goldap.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK 3.2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.02.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

 

 

 

 

 

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 24-02-2012 13:29:04
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 24-02-2012 13:29:04