Karty informacyjne MPO Sp. z o.o. Białystok zmiana wpisu

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 11/2012

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o zmianę wpisu

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.6.2012

8

Dokument wytworzył

MPO Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. 27 Lipca 62, 15 950 Białystok

9

Data dokumentu

17.08.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Grzegorz Pacewicz – Wiceprezes Zarządu

11

Data zatwierdzenia dokumentu

17.08.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

sekretariat@mpo.bialystok.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.08.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

 

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 12/2012

2

Rodzaj dokumentu

Rejestr

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 01 10*, 15 01 11*, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.6.2012

8

Dokument wytworzył

Beata Skok inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

9

Data dokumentu

24.08.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Marek Aleksander Miros Burmistrz Gołdapi

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.08.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

bip@goldap.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK.1.2012, WIK.2.2012, WIK.11.2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

24.08.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18

Uwagi

 

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 24-08-2012 12:42:03
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 24-08-2012 12:42:03