Karty informacyjne F.H.U. "Natura" Marek Michałowski

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 15/2012

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 21*.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.7021.2.27.2012

8

Dokument wytworzył

F.H.U. „Natura” M. Michałowski, ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz

9

Data dokumentu

29.11.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Marek Michałowski - właściciel

11

Data zatwierdzenia dokumentu

29.11.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

04.12.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 


Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 16/2012

2

Rodzaj dokumentu

Rejestr

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 21*.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.8.2012

8

Dokument wytworzył

Beata Skok inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

9

Data dokumentu

04.12.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Jacek Morzy - Zastępca Burmistrza

11

Data zatwierdzenia dokumentu

04.12.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

bip@goldap.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK.15.2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

04.12.2012 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 04-12-2012 11:46:26
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 04-12-2012 11:46:26