Karty informacyjne MAR-POL

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 25/2013

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 08, 20 01 25

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.7021.2.1.2013

8

Dokument wytworzył

MAR-POL” Ochoński Marcin

Cetki 5, 87-500 Rypin

9

Data dokumentu

9.01.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

Marcin Zbigniew Ochoński - Właściciel

11

Data zatwierdzenia dokumentu

9.01.2013 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

brak

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

brak

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.01.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 


Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 26/2013

2

Rodzaj dokumentu

Zaświadczenie

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 20 01 08, 20 01 25

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.1.2013

8

Dokument wytworzył

Beata Skok inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

9

Data dokumentu

15.01.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

Jacek Morzy - Zastępca Burmistrza

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.01.2013 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

bip@goldap.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK.25/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.01.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 15-01-2013 14:05:43
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 15-01-2013 14:05:43