Karty informacyjne REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. S.K.A. zmiana wpisu

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 35/2013

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o zmianę wpisu

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37*, 20 01 41, 20 01 80.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.6.2013

8

Dokument wytworzył

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn

9

Data dokumentu

26.02.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

Rafał Jędrzejczak – Prezes Zarządu

Andrzej Ryński – Członek Zarządu

11

Data zatwierdzenia dokumentu

26.02.2013 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

brak

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK.29/2013, WIK 30/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.03.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 

Publicznie dostępny wykaz danych z zakresu Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o wnioskach o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i o wpisach do tego rejestru.

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

WIK 36/2013

2

Rodzaj dokumentu

Zaświadczenie

3

Temat dokumentu

Ochrona powietrza, wód, powierzchni ziemi

4

Nazwa dokumentu

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gołdap

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Odbiór odpadów komunalnych o kodach: 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 06*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 03 80, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 37*, 20 01 41, 20 01 80.

6

Obszar, którego dokument dotyczy

Gmina Gołdap, powiat gołdapski, woj. warmińsko-mazurskie

7

Znak sprawy

WIK.6233.6.2013

8

Dokument wytworzył

Beata Skok inspektor w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi

9

Data dokumentu

12.03.2013 r.

10

Dokument zatwierdził

Jacek Morzy - Zastępca Burmistrza

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.03.2013 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, II piętro, pok. 30

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

bip@goldap.pl

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

WIK.29/2013, WIK 30/2013, WIK 35/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

12.03.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

18

Uwagi

 

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 12-03-2013 11:56:02
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 12-03-2013 11:56:02