Informacja o osiągniętych w 2012 r. wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

files/fck/76/informacja_o_poziomach_recyklingu_i_odzysku.pdf

 

Autor: Beata Skok
Data utworzenia: 21-08-2013 10:13:52
Autor edycji: Beata Skok
Data edycji: 21-08-2013 10:13:52