Szczegóły zmiany:

Strona: Zamówienia publiczne
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: elizadzienis
Data: 29-11-2023 10:48
Poprzednia zawartość:
Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji technicznej przebudowy/rozbudowy drogi gminnej nr 137006N oraz drogi wewnętrznej (działka o nr geod. 99) przebiegających przez miejscowości Somaniny-Wiłkajcie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy  /  rozbudowy drogi gminnej nr 137006N oraz drogi wewnętrznej (działka o nr geod. 99) przebiegających przez miejscowości Somaniny-Wiłkajcie wraz z uzyskaniem wymaganego przepisami prawa pozwolenia ZRID/ Pozwolenia na budowę/ Zgłoszenia.

Zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa zapytanie ofertowe.

Szczegółowy opis znajduje się w załącznikach poniżej.