GPO.6733.10.6.2023 - OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Sn 15kVprzewidzianej do realizacji w obrębie ewidencyjnym 0001 Gołdap i Bałupiany

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 17-01-2024 9:20:20