GPO.6733.11.9.2023 - OBWIESZCZENIE o wysłaniu do uzgodnień uzupełnionej decyzji ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej sieci nn-0,4kV, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pogorzel.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 22-01-2024 15:52:42