Informacja o wszczęciu postępowania w spr. potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawn. udzielonego Zarządowi Melioracji i Urz. Wodnych w Olsztynie - Zalew

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 02-02-2024 8:20:36