GPO.6733.1.1.2024- Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN , obr. geod. Bałupiany, wieś Niedrzwica ,Dz nr 226/9

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 16-02-2024 7:57:03