GPO.6733.2.3.2023 - OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania admin. ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch linii kablowych średniego napięcia 20kV każda, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Zatyki, Osowo, Suczki.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 06-03-2024 10:54:39
Autor edycji: Agnieszka Augustynowicz
Data edycji: 06-03-2024 11:12:00