GPO.6733.11.11.2023 - OBWIESZCZENIE 3 o zawieszeniu postępowania admin. na wniosek Wnioskodawcy ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nN, w gminie Gołdap, obr. Pogorzel.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 19-03-2024 10:54:32