GPO.6733.1.4.2024- Obwieszczenie 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji ws lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN , obr. geod. Bałupiany, wieś Niedrzwica, Dz.nr 226/9

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 19-03-2024 11:42:53