GPO.6733.3.3.2024 - OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania admin. ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka linii napowietrznej i budowa linii kablowej nN0,4kV usunięcie kolizji, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Jabłońskie we wsi Rostek.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 04-04-2024 10:26:47