GPO.6733.4.3.2024 - OBWIESZCZENIE 1 o wszczęciu postępowania admin. ws lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka linii napowietrznej i budowa linii kablowej Sn 15kV i usunięcie kolizji projektowanej zabudowy, zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0001 Gołdap1.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 04-04-2024 15:17:48