GPO.6733.1.5.2024- Obwieszczenie 3 o wydaniu decyzji ws lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN , obr. geod. Bałupiany, wieś Niedrzwica, Dz.nr 226/9

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 12-04-2024 15:34:27