Aukcja na dzierżawę pomieszczeń biurowych usytuowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

O g ł o s z e n i exml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

Burmistrz Gołdapi ogłasza aukcję na dzierżawę pomieszczeń biurowych usytuowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.

Aukcja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2004r. o godzinie 1000                                        w pokoju nr  12  Urzędu Miejskiego.

            Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie do dnia 4 czerwca 2004r wadium      w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi w wysokości 50,00 złotych.

            Przedmiotem aukcji będzie wysokość stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni przedmiotu dzierżawy.

Cena wywoławcza wynosi 8,20 zł/m².

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł. Stawka czynszu nie obejmuje podatku VAT. 

 

Wykaz pomieszczeń biurowych:

 

Nr lokalu

Powierzchnia lokalu

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy

1

36,72 m2

47,37 m2

2

15,66 m2

20,20 m2

3

13,26 m2

17,10 m2

4

13,87 m2

17,89 m2

5

25,75 m2

33,22 m2

6

49,10 m2

63,34 m2

 

Wygrywający aukcję jest zobowiązany do podpisania umowy w ciągu 14 dni od powiadomienia, w przeciwnym razie wadium przepada. Po podpisaniu umowy wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego.

 

Aukcja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz projekt umowy dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 34 Urzędu Miejskiego, tel. 087  615-00-68 wew. 45