Odbiór końcowy robót zadania pod nazwą „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów Unii Europejskiej poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi”.

informacja_o_odbiorze_koncowym-1.pdf (160.71 Kb)