Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożoną spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

 

Na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Gołdapi podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono:

 

umorzenia i rozłożenia na raty

 

Lp.

IMIĘ I NAZWISKO

LUB

NAZWA

RODZAJ ULGI

KWOTA UMORZENIA

KWOTA

ROZŁOŻENIA

NA RATY

PRZYCZYNA UMORZENIA

 

 

1

Ryszard Rydel

Umorzona i rozłożona na raty zaległość z tytułu opłat czynszowych

447,31

480,00

na 12 rat m-nych

ważny interes dłużnika

 

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 27-05-2015 13:16:43
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-05-2015 13:16:43