Opłata skarbowa USC

 

            Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi informuje, że od dnia 1 stycznia 2007r. opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi (p. Nr 16 - I piętro) lub na konto Urzędu Miejskiego: PKO BP S.A. Oddział Ełk nr 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929.


           Osoby przebywające za granicą mogą przesyłać opłatę skarbową na konto Urzedu Miejskiego w Gołdapi – PKO BP S.A. Oddział Ełk – PL 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929, nr SWIFT – dla PKO Banku Polskiego- BPKOPLPW.