Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


 

Urząd Stanu Cywilnego w Gołdapi informuje o możliwości otrzymania od Prezydenta RP Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wszystkie pary obchodzące Złoty Jubileusz Pożycia Małżeńskiego oraz ich rodziny zapraszamy do składania wniosków ww. sprawie do Urzędu Stanu Cywilnego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, pok. Nr 37.

Wnioski o nadanie medalu "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przekazywane są do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać (w przypadku Jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego) w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie (średnio) około ośmiu miesięcy od daty złożenia wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ceremonie wręczenia medali odbywają się średnio  dwa razy do roku. Podczas uroczystości przewidziane jest wystąpienie Burmistrza Gołdapi, akt dekoracji Jubilatów, wręczenie legitymacji pamiątkowych, życzeń od Burmistrza Gołdapi oraz kwiatów. W trakcie uroczystości przewidziany jest poczęstunek w postaci lampki szampana i tortu jubileuszowego.


 

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 04-12-2012 10:46:45
Autor edycji: Grażyna Rojek
Data edycji: 04-12-2012 10:46:45