Zarządzenie Nr 858/I/2014 w/s upoważnienia strażników Straży Miejskiej w Gołdapi do nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego

http://bip.goldap.pl/pl/5745/1,29752/zarzadzenie-nr-858-i-2014-w-s-upowaznienia-straznikow-strazy-miejskiej-w-goldapi-do-nakladanie-grzywien-w-drodze-mandatu.html

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-01-2014 14:36:39
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-01-2014 14:36:39