Zarządzenie nr 23/XII/2018 Burmistrza Gołdapi z dn. 24 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia strażników Straży Miejskiej w Gołdapi do nakładania grzywień w drodze mandatu karnego

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-01-2019 17:58:23