Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

DoWy2004.xls (46.00 Kb)