Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2004r.

Deficyt.xls (16.00 Kb)