Zarządzenie Nr 1500/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z 27.11.2018 r. w sprawie konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gołdap na 2019 rok.

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 27-11-2018 13:28:23
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 27-11-2018 13:35:36