Zarządzenie Nr 2111/XI/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 27-11-2023 8:49:17