Zarządzenie nr 2233/III/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gołdap w 2023 roku

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 02-04-2024 7:03:47