Zarządzenie nr 2245/IV/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego w przedmiocie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Polnej w Gołdapi

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 09-04-2024 13:54:18