Informacja o wynikach konkursu

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

pracownik socjalny – 2 etaty

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane:

1. Pani Emilia Mor - Górska, zamieszkała w Gołdapi,

2. Pani Aneta Wilicka, zamieszkała Cisówek.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Emilia Mor – Górska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na ww. stanowisku.

Pani Aneta Wilicka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy na ww. stanowisku.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 26-11-2010 9:54:36
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 26-11-2010 9:55:15