Informacja o wynikach konkursu

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 1. Pani Elżbieta Świętoń, zamieszkała w Gołdapi,

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gołdapi, Tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, swoje oferty pracy złożyło sześciu kandydatów, z których tylko jeden spełnił wszystkie wymagania formalne. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej osoba zatrudniona wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym, które rokują, iż odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone jej zadania i obowiązki służbowe

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 21-12-2010 13:26:20
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 21-12-2010 13:26:20