Informacja o wynikach konkursu

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych – 1 etat

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana: 1. Pani Katarzyna Morzy, zamieszkała w Gołdapi,

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, swoje oferty złożyło 7 kandydatów, z których 5 spełniło wszystkie wymagania formalne.

W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej osoba zatrudniona wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy KPA i otrzymała największą ilość punktów.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 12-01-2011 9:33:07
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 12-01-2011 9:33:07