Nabór na specjalistów do BPO- Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

poszukuje specjalistów:

1) policjanta, 2) policjanta ds. nieletnich, 3) prawnika, 4) terapeuty uzależnień,

do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt. „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” w roku 2011. Oferujemy nawiązanie stosunku pracy w formie umowy cywilnoprawnej na wykonanie konkretnego działania.

1) Policjant:

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy w prewencji i kryminalistyce, współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym przy OPS w Gołdapi, doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów osób korzystających z pomocy społecznej;

- działanie do wykonania: dyżury w Biurze Porad Obywatelskich 4 godz. w miesiącu w okresie kwiecień – listopad 2011 (łącznie 32 godziny); 

2) Policjant ds. nieletnich:

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy z osobami nieletnimi; współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym przy OPS w Gołdapi;

- działanie do wykonania: dyżury w Biurze Porad Obywatelskich 4 godz. w miesiącu w okresie kwiecień – listopad 2011 (łącznie 32 godziny); 

3) Prawnik:

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, dyplom magistra prawa, odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomami, zaświadczeniami;

- działanie do wykonania: dyżury w Biurze Porad Obywatelskich 8 godz. w miesiącu w okresie kwiecień – listopad 2011 (łącznie 64 godziny); 

4) Terapeuta uzależnień:

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, specjalność psychoterapia uzależnień,

- działanie do wykonania: dyżury w Biurze Porad Obywatelskich 6 godz. w miesiącu w okresie kwiecień – listopad 2011 (łącznie 48 godzin);    

 

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi lub listownie na adres OPS ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap z dopiskiem PO KL.

Termin składania dokumentów: 11 kwiecień 2011r. godzina 13.00.

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

Gołdap, 01.04.2011 r.

 

files/fck/289/ogloszenie_do_BPO_wlasciwe.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 01-04-2011 13:50:58
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 01-04-2011 13:50:58