Informacja o wynikach naboru-specjaliści Biuro Porad Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na specjalistów: 1) policjanta, 2) policjanta ds. nieletnich 3) prawnika, 4) terapeuty uzależnień na  ww. stanowiska zostały wybrane następujące osoby:

1)      policjant – Pan Krzysztof  Żukowski, zam. Osowo,

2)      policjant ds. nieletnich– Pani Marta Andruczyk, zam. Rożyńsk Mały,

3)      prawnik- Pan Iwo Ciuk, zam. w Olecku

4)      terapeuta uzależnień – Pani Jolanta Kabat, zam. w Gołdapi

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 12-04-2011 9:04:38
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 12-04-2011 9:04:38