Informacja o wynikach naboru-OPS

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

            Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowiska: 1) pracownik socjalny 2) asystent rodziny 3) animator lokalny, 4) specjalista ds. zamówień publicznych na  ww. stanowiska zostały wybrane następujące osoby:

1)      pracownik socjalny – Pani Małgorzata Koziatek, zam. Gołdap.

2)      asystent rodziny – Pani Sylwia Koszykowska, zam. Dubeninki.

3)      animator lokalny – Pani Katarzyna Solarczyk, zam. Gołdap,

4)      specjalista ds. zamówień publicznych – Pani Jolanta Sztabińska, zam. Gołdap.

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Agnieszka Iwanowska

 

 

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 21-04-2011 13:40:54
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 21-04-2011 13:43:14