Wykaz umorzeń

Burmistrz Gołdapi na podstawie art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie  podatków lub opłat udzielono w I półroczu 2007 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej  500 zł.
Lp. Imię i nazwisko – nazwa Adres   Rodzaj pomocy Kwota w zł Przyczyna
1 Uszyńska Teresa Gołdap umorzenie 3 243,00 Trudna sytuacja materialna podatnika
2 Racis Czesława Główka umorzenie 560,00 Trudna sytuacja materialna podatnika
3 Tymofiejewicz Ryszard Gołdap umorzenie 14 617,00 Wazny interes publiczny - działalność. w SSSE
4 Aneszko Tadeusz Gołdap umorzenie 25 690,00 Ważny interes publiczny - działalność. w SSSE
5 Spółka Jawna BUDOMEX Gołdap umorzenie 44 063,00 Ważny interes publiczny – działalność w SSSE
6 Spółka z o.o. CEDAT Gdańsk umorzenie 42 161,00 Ważny interes publiczny – działalność w SSSE
7 Spółka Jawna KiK Gołdap umorzenie 43 921,00 Ważny interes publiczny - działalność w SSSE
8 Spółka z o.o. A&G KOPERTY Company Gołdap umorzenie 9 186,00 Ważny interes publiczny
9 Spółka Jawna KiK Gołdap Odroczenie 37 910,00 Ważny interes publiczny
10 Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.  Suwałki Odroczenie 36 678,00 Ważny interes publiczny
11 Dudko Zdzisław Gołdap Odroczenie 7 256,00 Ważny interes publiczny
12 Makowska Janina Gołdap Rozłożenie na raty 3 596,00 Trudna sytuacja materialna
Ogółem 268 881,00