Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych jakie Gmina Gołdap przewiduje przeprowadzić w 2021 r.

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 26-01-2021 12:57:04
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 15-06-2021 13:02:42